Глаукома


Какво представлява? 

Глаукомата е диагноза, поставяна за група от очни състояния, които довеждат до загуба на ретинни нервни снопчета поради повишено вътреочно налягане. Глаукомата е на първо място като причина за навъзвратима слепота. Ранното откриване на глаукомата е критичен момент за нейното лечение. Затова е задължително измерването на вътреочното налягане при хора над 40 години,посетили очен кабинет.

Видове:

Двата основни вида глаукома са откритоъгълна глаукома и закритоъгълна глаукома. Те са свързани с повишаване на вътреочното налягане. Когато оптичният нерв се увреди при наличие на нормално вътреочно налягане, това е глаукома при нормално вътреочно налягане. Вторичната глаукома се развива при всяко заболяване – най-често катаракта, което причинява или довежда до увеличено налягане в окото, в резултат на което се уврежда оптичния нерв и се намалява зрението.
 
 

Вътреочно налягане (ВОН) и кога то е опасно?

За всеки пациент съществува индивидуална норма за вътреочно налягане. Нормално е това налягане, при което не съществува опасност от увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. Счита се, че границите за нормално вътреочно налягане са между 10 и 20 mm Hg, но при някои състояния като например глаукома с изразени увреждания на зрителния нерв и наличието на други фактори като атеросклероза, диабет и др., се налага BOH да е под 18 mm Hg, за да се спре прогресирането на глаукомните увреждания.

Какви  изследвания са необходими?

  • оглеждане на предния очен сегмент
  • измерване на вътреочното налягане 
  • оглед на зрителния нерв
  • изследване на зрителното поле
  • изследване на камерния ъгъл

Какво е лечението?

Основната цел на терапията е насочена към намаляване на вътреочното налягане и подобряване на кръвоснабдяването на окото.

  • Очни капки 
  • Лазертерапия при глаукома 
  • Антиглаукомна оперция