Очен кабинет


АПАРАТУРА И ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Определяне на зрителната острота:

Рутиннo изследване способността на окото да различава детайли на далечна и близка дистанция с помощта на специални зрителни таблици. Таблиците съдържат редове от цифри и/или символи с различна форма и големина, които нормално виждащо око разпознава от определено разстояние. По това кой ред от таблицата вижда изследвания се определя и неговата зрителна острота. Изследват се двете очи поотделно, след което двете едновременно, първоначално без, след което със съответната оптична корекция.

 

 

Авторефрактометрия:

Компютърно изследване на рефракцията (пречупвателната сила на оптичния апарат на окото изразен в диоптри). При някои пациенти се налага изследването да се проведе след разширяване на зениците.

 

Биомикроскопия:

Усъвършенствано комбинирано фокално осветление, с което под увеличение на живо се наблюдава човешкото око. Извършва се със специален апарат, наречен биомикроскоп.

 


Кератометрия:

измерване кривината на роговицата и пречупвателната й способност.Важно е както за определянето на диоптъра на изкуствените вътреочни лещи при катаракталната хирургия, така и за поставянето на най-подходящите контактни лещи.

Тонометрия:

Метод за непряко измерване на вътреочното налягане. Разполагаме с безконтактен тонометър от най- ново поколение. Апаратът е комбиниран: тонометър + пахиметър.
 

Пахиметрия:

Измерване дебелината на роговицата, което се налага винаги когато има съмнение за удебеляването или изтъняването й. Изследването на дебелината на роговицата е необходимо за определяне на действителното вътреочно налягане.

Гониоскопия:

Това изследване се използва за оглед на преднокамерния ъгъл- частта от окото, чиято функция е да дренира вътреочната течност, като по този начин регулира очното налягане. Гониоскопията е основна част от изследванията при глаукома. За самото изследване се използва специална леща, която се поставя върху окото.

 

Компютърна периметрия:

Компютърно периметрично изследване, което  отразява функционалното състояние на зрителния нерв и слоя на нервните влакна на ретината.  Днес компютърната периметрия е реална необходимост в диагностично-лечебния процес в областта на глаукомите, заболявания на зрителния нерв, пигментния ретинит и при процеси по хода на зрителните пътища.

Офталмоскопия:

Обективен метод за изследване на очното дъно, чрез който се вижда очния нерв, макулата и кръвоносните съдове. Извършва се с директна и индиректна офталмоскопия. 

Ултразвукова диагностика:

Ехографията се използва за изследване на очното дъно, когато има непрозрачни очни среди като мътнини на роговицата, плътна катаракта или кръв в стъкловидното тяло, както и на тъканите зад и около очната ябълка. При нас се извършва А-ехография ( измерване дължината на предно-задната ос на окото), необходима за изчисляването на диоптричната сила на изкуствената вътреочна леща при катаракталната хирургия.

 

Оптичен кохерентен томограф ОСТ – Avanti Optovue

Tова изследване дава срезове на ретината с изключително голяма разделителна способност (10 пъти по-голяма от ядрено-магнитния резонанс), получавани в реално време, като цялата процедура трае не повече от 10 минути. Благодарение на голямата си разделителна способност, тази апаратура се използва за диагностициране и на най-микроскопичните изменения в очното дъно, което позволява най-правилното и навременно лечение на много заболявания на ретината, макулата и зрителния нерв. Проследяването на пациенти с макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и глаукома с помощта на ОСТ е от изключително голямо значение за правилно провеждане на лечението.

Флуоресцинова ангиография

Това изследване е необходимо за точна диагноза при много заболявания на ретината и зрителния нерв. За целта е необходима специална камера с филтри и контрастно вещество. Това контрастно вещество, наречено флуоресцеин, се инжектира във венозната система, откъдето за секунди попада в кръвоносните съдове на окото. На определени периоди от време се правят снимки, които впоследствие дават представа за състоянието на изследваната зона от очното дъно. Флуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно. В нашата клиника използваме последен модел камера Canon.

Автофлуоресценция

Това е един от най-съвременните методи за диагностика и проследяване на суха форма на сенилна макулена дегенерация. Методът се базира на способността на някои вещества при осветяването им със светлина с определена дължина на вълната, да излъчват светлина със специфична дължина на вълната. Автофлуоресценцията  в очното дъно се дължи главно на липофусцина (ЛФ) в клетките, по–специално в клетките на пигментния епител.Методът намира приложение и в диагностиката на много други болести на ретината.
Автофлуоресценцията е нов надежден метод за неинвазивна диагностика на дегенеративните промени в ретината, включително и при деца, предоставящ специфична информация, допълваща данните от оптичната кохерентна томография и флуоресцеиновата ангиография.
 

Очен кабинет Очен кабинет Очен кабинет Очен кабинет Очен кабинет Очен кабинет