Отлепване на ретината


Ретината е светлочувствителна тъкан, разположена върху задната стена на окото. Центърът на ретината,наречен макула,е отговорен за централното ясно виждане. Когато ретината се отлепи, тя се отделя от задната стена на окото, при което се лишава от кръвоснабдяване. Централното зрение се загубва, ако макулата остане отлепена. 

Три са причините за отлепване на ретината:

 

Регматогенно отлепване на ретината: дължи се на разкъсване на ретината, което позволява на втечненото стъкловидно тяло да премине под нея. Това е най-честият вид отлепване на ретината и обикновено се получава, когато има задно отлепване на стъкловидното тяло. Ето защо е от голямо значение при наличието на симптоми на задно отлепване на стъкловидното тяло да се отиде на очен лекар възможно най-бързо.

Ексудативно отлепване на ретината: дължи се на изтичане на течност под ретината, без наличие на разкъсване. Най-честа причина са макулната дегенерация, свързана с възрастта, тумори и възпалителни процеси.

Тракционно отлепване на ретината: дължи се на дърпане на ретината, обикновено от фиброзна тъкан, откъм вътрешността на окото. 
Пролиферативната диабетна ретинопатия е най-честата причина за този вид отлепване.

 

Какви са симптомите на отлепване на ретината?

Отлепването на ретината е остро състояние, което изисква неотложна медицинска помощ. Налице са следните оплаквания:

фотопсия – виждат се искри или светкавици пред очите. Явлението се наблюдава и при затворени клепачи.

образите на предметите се виждат изкривени, вълнообразни или да са променливи.

тъмни, ’’плуващи’’ петна пред очите – единични, но по-често множество или като снежен валеж, по-късно след тях паяжини, което насочва за наличие на увреждане на кръвоносните съдове и кръв в стъкловидното тяло

При наличието на който и да е от тези признаци се налага консултация с офталмолог. Зрителните дефекти обикновено са налице когато се ангажира макулата, отговорна за централното зрение. При ангажиране на по-периферни участъци този симптом отсъства.
 

Лечение

То е единствено хирургично. Понастоящем има два вида оперативни интервенции: външна с поставяне на склерална пломба и витректомия.