Очен кабинет Очен кабинет
АПАРАТУРА И ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Определяне на зрителната острота: Рутиннo изследване способността на окото да различава детайли на далечна...

ОЩЕ
Операционен блок Операционен блок
КАТАРАКТА И ВТОРИЧНА КАТАРАКТА Потъмняването на очната леща, което народът нарича перде, е известно в медицината под името катаракта. Катарактата...

ОЩЕ
Оптика Оптика


ОЩЕ