Макулна дегенерация


Какво представлява макулната дегенерация?

Макулна дегенерацияМакулната дегенерация представлява патологично състояние, което включва в себе си различни заболявания на очите и което най-често се проявява с нарушение в централното зрение (зрението, благодарение на което виждаме предметите разположени пред нас), а периферното остава запазено. В резултат на това се затруднява четенето, ясното фокусиране на предмети, разпознаването на лица. Постепенно се появява замъгляване и размазване на зрението, което силно затруднява ежедневието на човек и влошава качеството му на живот.

 

 

Макулната дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ) е най-честата причина за необратима загуба на зрението при хора над 55 години.в За нея е доказано, че има генетична предразположеност. МДСВ е заболяване на централната част на ретината-макулата.

Макулата отговаря за ясното виждане, необходимо при четене и фина зрителна работа.

 

Какви форми има заболяването?

Има два основни типа макулна дегенерация: „суха” и „влажна”.

 

Сухата” форма на макулна дегенерация е бавнопрогресиращо заболяване, характеризиращо се с натрупването на отпадни продукти под формата на т. нар. „друзи” между слоевете на ретината, което води до известно намаляване на зрението. Тази форма на макулна дегенерация самостоятелно не води до тежка загуба на зрителната острота.
Намаляването на зрителната острота е свързано обикновено с атрофия на отделни части на ретината. Понякога има голяма загуба на зрителни клаетки, водеща до загуба на централното зрение.

В случаите на „суха” форма на макулна дегенерация трябва да се съобщава за всеки случай на промяна в зрението на лекуващия очен лекар с оглед на това, че част от случите могат да преминат към по-тежката ”влажна” форма.

С развитието на заболяването се появяват малки слепи точки. Редовното използване на решетката на Амслер може да помогне за откриване на всяка промяна в зрението.

По неизвестни причини по-малък процент от хората с макулна дегенерация развиват по-тежката форма на заболяването. Хората с големи ”меки” или свързани една с друга друзи са с повишен риск от развитието на „влажната” форма на заболяването.

 

При “влажната форма“ на макулна дегенерация новообразувани съдове, чиито стени обикновено са лесно раними, прорастват под ретината. Тези съдове се наричат хориоидна (субретинна) неоваскуларизация. В резултат на тяхното разкъсване в ретината възниква кръвоизлив, който води до нарушение най-вече на централното зрение. Обикновено процесът започна в едното око и по-късно проминава и в другото. За разлика от сухата форма тук загубата на зрението може да се развие изключително бързо, без оформянето на отделни етапи.

Често сред първите признаци на заболяването е разкривяването на правите линии. Тъй като този признак не е много видим, периодичното тестване с решетката на Амслер може да открие проблема по-рано.

 

Лечение на „влажната” форма на макулна дегенерация:

1. Ако субепителната неоваскуларизация не е в центъра на макулата, лазертерапията удължава зрителните функции, запушвайки пропускащите съдове.

2. Вътреочните инжекции с някои медикаменти са нова и обещаваща терапевтична процедура.

3. Фотодинамичната терапия е форма на лечение на „влажната” или ексудативна форма на макулната дегенерация, което се извършва посредством инжектирането във венозната система на специално фоточувствително багрило, наречено Visudyne,което се активира с лазер.

4. Транспупиларната термотерапия е сравнително нов подход при лечението на „влажната” форма на макулна дегенерация. Извършва се със специален инфрачервен лазер.

Има ли профилактика срещу възникването на макулната дегенерация?

Все още профилактика срещу възникването на макулната дегенерация не е открита. Специалистите съветват, че намаляването на рисковите фактори, водещи до появата и, може би е единственият начин за активна борба със заболяването. Умереният прием на мазнини, следенето на холестерола, отказването на цигарите, поддържането на нормално кръвно налягане, предпазването от слънчевата светлина представляват адекватни мерки за ограничаване на болестта. Особено внимание трябва да се обръща на хранителния режим.

Носенете на очила в UV-защита също има своето значение. Продължителното четене или гледане на телевизия, дългото взиране в монитора на компютъра нямат отношение към макулната дегенерация. Даже при пациенти с това заболяване не се налага ограничаване на тези дейности.

 

 

Най-важният момент в профилактиката е редовното следене на зрението, особено ако възрастта на човек надхвърля 50 години.