ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ


1. Лазерна капсулотомия при вторична катаракта

Модерната техника за премахване на перде включва премахването на помътнялата вътреочна леща, като се оставя единствено задната й капсула, в която се поставя изкуствената вътреочна леща.
В тази задна капсула остават клетки, които могат да продължат да произвеждат лещени влакна. Тези влакна образуват зрънца или „перлички” върху задната лещена капсула, оформящи така наречената „вторично перде”. Когато тези зрънца се съберат в зеничния план, предизвикват замъгляване на зрението подобно на това при първичното перде.Това явление се наблюдава при около 30-40% от хората, претърпели операция за катаракта, и може да се повтори по всяко време по-късно, дори след пет или повече години.
За щастие, въпреки доста сериозно намаленото зрение, предизвикано от тази вторична мембрана, има начин за премахването й. Процедурата се нарича YAG лазер капсулотомия. При нея се използва специален лазер и тя е безболезнена, така че пациентът може веднага да продължи обичайния си начин на живот.
Обикновено подобряването на зрението става след свиването на зеницата, която трябва да бъде разширена по време на процедурата.
След процедурата се изписват противовъзпалителни капки за около седмица.


2. Периферна лазерна иридотомия при глаукома

Тази процедура, наричана YAG иридотомия се прилага при глаукома с тесен или закрит камерен ъгъл, при която вътреочната течност не може да се оттече през него поради закриването му от ириса, който е издут напред.
Лазерната иридотомия цели създаването на малка дупка в периферията на ириса като алтернативен път за преминаване на вътреочната течност.
Това довежда до изместване на ириса назад и отваряне на камерния ъгъл.
Процедурата се извършва през контактна леща след капкова анестезия.
Пациентите трябва да поставят няколко дни след това противовъзпалителни капки.


3. Ретинален лазер

Основен метод за лечение на заболяванията на ретината- диабет , макулена дегенерация, съдови заболявания и периферни дегенерации. Единствено лазерната коагулация (когато може да бъде извършена и то правилно) може да стабилизира състоянието на вашата ретина в дългосрочен план. С помощта на лазер терапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Важно е да се знае, че лазерната терапия невинаги подобрява зрението, но е необходима за спиране на по-нататъшното му влошаване. Пациентите с пролиферативна диабетна ретинопатия се нуждаят от обработка на цялата ретина. Това лечение се нарича ПЛК (панретинна лазер коагулация). Премахвайки неоваскуларизациите, ПЛК намалява риска от тежка загуба на зрението. Лечението е амбулаторно и изисква от 3 до 6 лазерни сеанса от по 5 до 15 минути всеки. При съдови заболявания чрез ретиналния лазер целим ограничаване на отока , хеморагиите и пролиферациите на засегнатия участък .При периферните дегенерации, както и при дупки, схизи, надигания ретиналния лазер укрепва засегнатата зона и я изолира. В този случай е необходимо да се направи цялостен периферен лазерен серклаж.